VOORLICHTING / LEZINGEN

Voorlichting, Training & Coaching

IS MIJN KIND HOOGGEVOELIG?

EEN PRESENTATIE OP (BASIS)SCHOLEN VOOR OUDERS EN LEERKRACHTEN

Deze voorlichting gaat over begrijpen wat hooggevoeligheid is en herkennen wat de signalen van hooggevoeligheid zijn.

  • Wat ervaren hooggevoelige kinderen?
  • Wat kunnen ouders en leerkrachten hooggevoelige kinderen bieden?

Door deze lezing krijgen ouders beter inzicht in de “gebruiksaanwijzing” van zichzelf en hun sensitieve kind. Tips worden gegeven om het hooggevoelige kind te ondersteunen en te begeleiden.

Wat kun je thuis doen om te ontdekken wat je kind nodig heeft om fijn op te kunnen groeien met deze eigenschap en wat kun je samen met de leerkrachten doen om je hooggevoelig kind te helpen binnen de bestaande onderwijskaders?

De voorlichtingen kunnen ook op andere locaties dan scholen plaatsvinden om ouders met hoogsensitieve kinderen te ondersteunen bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), buitenschoolse opvang organisaties, in bibliotheken, buurtcentra etc.

Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je inzicht in de kosten?

Neem vrijblijvend contact met me op.

voorlichting-school
hoogsensitief

Mijn missie is hooggevoeligheid gewoner en bekender te maken en daarom geef ik voorlichting. De presentaties zijn doorspekt met praktische tips, voorbeelden uit mijn eigen praktijk en eigen ervaring en er is altijd ruimte om ervaringen te delen en vraagstukken voor te leggen, wat tot hele interessante en leerzame inzichten en bijeenkomsten leidt.

ERVARING MET DEZE VOORLICHTING

Ik ben blij dat we al kennis hebben mogen nemen van je talent.

Ik heb twee maal een presentatie van je mogen bijwonen en beide keren waren bijzonder. Je bent een heerlijke persoonlijkheid die rust uitstraalt en je bent betrokken bij je ‘publiek’. Je hebt een persoonlijk verhaal en je stelt je hiermee kwetsbaar op. Dit maakt je juist zo bijzonder. Het begrip rondom hoogsensitiviteit is bij mij verduidelijkt en ik merk uit de reacties van collega’s dat dit positief bijdraagt aan hun dagelijks handelen met kinderen.

Nici Schwandt

locatiedirecteur KBS de Achthoek en Brede dorpsschool St. Jan